Gondolatok Alapítványunk küldetéséről

“…Budapest Európa intenzíven lüktető kulturális nagyvárosa. A benne élő alkotók integráns részei a város önképének, történéseinek, identitásának. Alapítványunk egyik célja, hogy az itt születő kortárs művészeti termékek, üzenetek közvetlen módon juthassanak el a nézőkhöz, a fogyasztók minél nagyobb számának bekapcsolásával. A vizualitás mint informatív közvetítő megjelenítésével párbeszéd kezdődjön alkotók, műhelyek és műértő befogadók között.

Egy régi közkeletű felfogás szerint az alkotás folyamata magával a mű megszületésével véget is ér, azután már csak áru, ami bekerül a művészeti piac körforgásába, és attól nyeri el értékét, hogy ott mekkora érdeklődést, pontosabban vásárlóerőt tud mozgósítani.

Hiszünk abban, hogy egy alkotás mögött elgondolások vannak, hatóerők, történetek, összefüggések, amelynek a befogadó maga is inspirálója.

Ha az alkotások nem szeparálódnak el annak szemlélőitől, nem csak a passzív vizuális befogadás marad az egyetlen kapocs, ami esetleges üzenetközvetítő csatornaként funkcionál, hanem egy közösségi térbe kerülve azok folytonos gondolatok, további alkotások elindítója, párbeszédek és cselekvések mozgatórugója, formaépítő szemléletek alakítója lehet.

A művészeti tér ezért szükségképpen nem csupán reflektálatlan műtárgyi katalógus, hanem tágabb környezetével állandóan együtt mozog, mert csak így képes az arról létrehozott érvényes kompozíciókat a külső valóság viszonyításába, kontextusába helyezni, és ezzel mintegy azt élővé varázsolni. A szimulációs “varázslatra” alkalmas alkotói terek, otthonok megteremtése és fenntartása a legszükségesebb előfeltétele az alapítvány által kitűzött célok megvalósulásának.

 

Az információk folytonos cseréjével, az esztétikai igény felkeltésén túl, a művészet újra szerezze meg polgári közéletformáló státusát. A pályakezdő művészek elindításával, az őket foglalkoztató témák megismertetésével sikerülhet elérni a helyre – Budapestre – és mai időre jellemző egyedi irányzatok, kifejezésmódok, trendek kibontakoztatását, kiegyensúlyozva azt a nyomasztóan egyirányú folyamatot, amely csupán a megrendelői elvárások diktátumainak alá rendelve képzeli el az alkotói munkát.

Rengeteg kreatív energia felszabadításával, eddig szinte ismeretlen portfoliók, újszerű kísérletek népszerűsítésével segíthetjük elő, hogy korszerű látásmódokra érzékeny, befogadóbb szemléletváltozás után a műértő piac is elmozdulhasson a mai holtpontról, a bevett, már ismert márkanevektől, bejáratott irányzatoktól való függéstől,…”