Alapítvány


A ?boulevardésbrezsnyev? közép-európai kortárs társadalomművészetet támogató közhasznú alapítvány 2007 évben alakult kulturális nonprofit szervezet. Államhatalmi szervektől és pártoktól  függetlenül működik, pénzügyi forrásait magánszemélyek, nonprofit és forprofit szervezetek felajánlásai,  projekt támogatások  biztosítják, tevékenységét önkéntesek és tanácsadók segítik.

KÜLDETÉS

?boulevardésbrezsnyev?  alapítvány  missziója  a kortárs alkotások számára közvetlen reagálási tér biztosítása, ezáltal a művészet visszahelyezése közéletformáló státuszába. Gondolatok erről…

CÉLJAINK

 • fiatal, pályakezdő művészek  támogatása, ismertségük, elismertségük növelése
 • a közönség és az új generációs művészek közötti kapcsolat megteremtése
 • új művészeti ágak és társadalom-művészeti megnyilatkozások feltárása és ösztönzése
 • az alkotási folyamat és a közösségi gondolkodás összekapcsolása

TEVÉKENYSÉGEK

 • kiállítások szervezése, művészeti események, köztéri projektek szervezése – a kortárs alkotások hazai és nemzetközi megismertetése, a művészet aktuális tendenciáival kapcsolatos információk közvetítése érdekében – társszervezetekkel, alkotó közösségekkel együttműködve, a fogékony közönség minél szélesebb körű bevonásával
 • stúdió galériák, műtermek működtetése, alkotóműhelyek, művészeti csoportok létrehozása
 • független, bárki számára megnyilatkozási, hozzászólási lehetőséget teremtő fórum biztosítása a jelen történéseire reagáló kortárs művészeti jelenségeknek, a művészetkritikának és  közérdekű társadalmi  kérdéseknek (www.bbgaleria.hu)
 • művészek adatbázisának, műalkotásaik tárlatának létrehozása és folyamatos fejlesztése, az alkotók üzenetének interaktív eszközökkel történő terjesztése  (www.bbgaleria.hu)
 • az alapítvány lehetőségeihez mérten támogatja a fiatal alkotók művészeti vásárokon történő részvételét

EREDMÉNYEK

Innovatív kezdeményezésként 2006 szeptembertől működik a Király utca 39-ben a Boulevard és Brezsnyev kortárs művészeti galéria, amely lépcsőfokot jelent a pályakezdő művészek kezdő lépései és ismertté válása között. Itt az alapítvány szervező, koordináló tevékenységet folytat, építve a kerület (Király utca) művészeti és kulturális potenciáljára.  A galéria egyben közösségi tér is, a tradicionális galéria előnyei keverednek a klub-hangulattal és a művészeti klubok szellemiségével.
A Király utca 39. szám alatt található kiállítóteremben (Űr/Tér) 2-3 hetente kiállításokat rendezünk, és a hely teret ad más művészeti csoportokkal közösen szervezett aktuális kulturális és társadalmi kérdéseket feszegető projektek megvalósítására a szokásosnál tágabb közönség bevonásával. 2007 óta a ?boulevardésbrezsnyev?  alapítvány több mint 100 kiállítást szervezett és több mint 300 alkotónak adott bemutatkozási lehetőséget. Tovább >>

ALAPÍTÓ OKIRAT  

KURATÓRIUM

Elnök: Victora Zsolt

Tagok: Lőrincz Andrea, Nagy Csaba

TANÁCSADÓINK

Dr. Beke László – művészettörténész

ef. Zámbó István – képzőművész

Nagy Ferenc – szociológus

Paksy Endre Lehel – művészettörténész

Szabó Noémi – művészettörténész

Wahorn András – képzőművész

Dr. Bíró Eszter –  jogász

Dr. Gazsi Adrienn –  jogász

ÖNKÉNTESEK

A Boulevardésbrezsnyev 2006-óta  szervez kiállításokat és mutat be pályakezdő kortárs művészeket. Alapítványunk önkéntesek közreműködésével valósítja meg programjait, az önkéntesek  minden program mozgatórugói, sok esetben a kiállító művészek maguk is önkéntesek.

Információk az önkéntes lehetőségekről

Önkéntesek jelentkezését várjuk az alábbi e-mail címen: info@bbgaleria.hu

TÁMOGATÁS

 • Csatlakozzon Ön is Alapítványunkhoz!

?boulevardésbrezsnyev? alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az alapítványhoz való csatlakozásról az alapítvány kuratóriuma dönt.

Adományával támogathatja tevékenységünket:

Bankon keresztül: “boulevardésbrezsnyev” Alapítvány

AXA  Bank 17000019-11753719-00000000

 

 • Segítsen szolgáltatással!

A BBA munkáját segítheti művészeti eszközökkel, tanácsadással, technikai berendezésekkel, web szerkesztéssel – bármilyen a szolgáltatással, ami céljaink megvalósítását segítheti.

ELÉRHETŐSÉG

“boulevardésbrezsnyev” Közép-eurółpai Kortárs Társadalomművészetet Támogató Közhasznú Alapívány

cím: 1061 Budapest, Király utca 48. fszt.3.

e-mail cím: info@bbgaleria.hu

honlap: www.bbgaleria.hu

telefon: +36 309 445 778

adószám: 18194715-1-42

bankszámla szám: AXA  Bank 17000019-11753719-00000000